Corona nyt

Det vil nu være muligt at få testet ”ansatte i kritiske funktioner på sundheds- og ældreområdet, eller ansatte som arbejder med  særligt sårbare grupper på socialområdet. For alle ansatte gælder, at ens arbejdsfunktion ikke umiddelbart kan erstattes.

Det er Regionen, der tager stilling til hvem der testes, ikke din praktiserende læge.

Nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, kan med henblik på hurtig raskmelding af en medarbejder henvise til vurdering og test i regional COVID-19-vurderingsenhed.

Følgende kriterier ligger til grund for hvilke medarbejdere, der kan henvises med henblik på hurtig raskmelding:
• Har lette luftvejssymptomer, som ved negativ test for COVID-19 umiddelbart vil kunne genoptage arbejde.
• Varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet, ældreplejen, indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, eller i andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet.
• Personaleleder eller dennes stedfortræder skal bekræfte, at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test.

Find vejledning for anvendelse af arbejdsgivererklæring ved COVID-19  og skema til arbejdsgivererklæring her