Risikogrupper ift. pneumokokvaccination

Vaccination med pneumokokvaccination (PPV23)

Folketinget har den 31. marts 2020 vedtaget et vaccinationsprogram om pneumokokvaccination med PPV23 til personer, der er fyldt 65 år og til risikogrupper.
Vaccinationsprogrammet bliver implementeret over det kommende år.

Første fase – foråret 2020

Fra den 22. april 2020 vil der blive tilbudt gratis vaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt alle personer ≥ 65 år
Grupper med særlig høj risiko

 • Særlige risikogrupper under 18 år: Eksempler; unge med cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose), hypodynamisk respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter (eksklusiv agammaglobulinæmi og svær kombineret immundefekt)
 • Manglende milt eller dysfunktion af milten
 • Immunsuppression eksempelvis patienter med medfødt immunsuppression inklusiv B-celle svigt eller sygdomme, der medfører immunsuppression, eksempelvis HIV. Patienter med hæmatologiske cancere, der både pga. sygdommen og behandlingen kan være immunsupprimerede, samt patienter i behandling med immunsupprimerende midler, eksempelvis grundet inflammatoriske lidelser eller øvrige cancerformer
 • Liquorlækage eksempelvis personer med liquorlækage som følge af traume, større kraniekirurgi eller indlæggelse af shunt
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Cochlear implantation
 • Stamcelletransplantation
 • Organtransplantation

 Grupper med forhøjet risiko hos personer ≥ 65 år er;

 • Diabetes mellitus, hvor pt. er i medicinsk behandling.
 • Kronisk hjertesygdom. Eksempelvis patienter med svær koronarsygdom, inkompensation/hjertesvigt eller svær klaplidelse. Undtaget isoleret hypertension
 • Kronisk lungesygdom. Eksempelvis patienter med KOL, astma eller kronisk bronkit samt patienter med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Kronisk nyresygdom. Eksempelvis patienter med nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse
 • Kronisk leversygdom. Eksempelvis patienter med cirrose, galdevejsatresi og kronisk hepatitis

 

Anden fase – efteråret 2020

I løbet af efteråret 2020 – i takt med at vaccinerne er til rådighed – vil nedenstående grupper blive tilbudt gratis vaccination med PPV23

Grupper med forhøjet risiko hos personer < 65 år,  der har

 • Kronisk hjertesygdom, Eksempelvis patienter med svær koronarsygdom, inkompensation/hjertesvigt eller svær klaplidelse. Undtaget isoleret hypertension
 • Diabtes mellitus, patienter som er i medicinsk behandling
 • Kronisk lungesygdom dvs. patienter med KOL, astma eller kronisk bronkit samt patienter med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Kronisk nyresygdom, eksempelis patienter med nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse
 • Kronisk leversygdom, eksempelvis patienter med cirrose, galdevejsatresi og kronisk hepatitis

Øvrige risikogrupper

 • Erhvervsrisiko: Svejsere
Link til SSI
https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom