Symptomer -vejledning

Vejledning fra SSI

Ny coronavirus giver infektioner i luftvejene.

Hvad er symptomerne på sygdom?

Der går mellem 2 og 14 dage fra du bliver smittet, til symptomerne viser sig. De typiske symptomer er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Milde symptomer på COVID 19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Hos hovedparten af smittede med ny coronavirus er forløbet mildt og forsvinder i løbet af 4 6 dage.

Du skal være særligt opmærksom på, om du får tiltagende hoste, feber og vejrtrækningsbesvær, som kan være tegn på mere alvorlig sygdom med COVID 19.

Hvornår skal jeg kontakte lægen?

Hvis du oplever symptomer som vejrtrækningsbesvær, høj feber eller hvis symptomerne forværres over dage – eller du får symptomer og tilhører en risikogruppe, skal du ringe til din læge eller lægevagten. Lægen vil tage stilling til hvad der skal ske, herunder om du skal testes for ny coronavirus. Hvis lægen mistænker COVID-19, vil lægen vurdere, om du kan blive hjemme, eller om du skal henvises videre til sygehus.

Hvordan skal jeg forholde, mig når jeg har symptomer?

Hvis du har symptomer, anbefaler vi at du:

Bliver hjemme indtil du er rask (48 timer efter du er fri for symptomer) Begrænser kontakten med andre i din husstand Hvis du er ude, fx på arbejde, når du får symptomer, skal du gå hjem og blive hjemme. Gå ikke på arbejde når du er syg. Aflys alle besøg og tal i stedet med folk over telefonen eller videopkald. Undgå især kontakt med personer, der tilhører en risikogruppe. Få andre til at hjælpe med indkøb, hundeluftning og andre gøremål, så du ikke behøver at gå ud.

Der findes en række lokale initiativer med folk, der hjælper hinanden, og ellers kan du fx kontakte ”Røde Kors Corona Hjælper Netværk” på tlf. 35 29 96 60 eller www.rodekors.dk/corona/hjælp

Du bør have så lidt kontakt som muligt med personer i din husstand. Undlad fysisk kontakt som kys og kram, og hold så vidt muligt 1-2 meters afstand. Undgå så vidt muligt at sove sammen, og at tilbringe længere tid i samme rum.

Hvad kan jeg selv gøre, når jeg er syg?

Der findes ingen specifik behandling mod COVID-19, men du kan gøre flere ting for at mindske symptomerne:

• Drik rigeligt med væske, hvis du er syg, særligt hvis du får høj feber.

• Muskelsmerter, hovedpine og feber kan forsøges lindret med paracetamol (fx Panodil). Det anbefales at bruge paracetamol, frem for andet smertestillende medicin som fx ibuprofen, mod de fleste svage smerter, inkl. symptomer ved virusinfektioner i luftvejene. Ibuprofen sælges under handelsnavne som Ipren og Ibuprofen.

• Ved feber bør paracetamol tages regelmæssigt for at undgå ubehagelige svingninger i temperaturen. Brug lægemidlerne i kortest muligt tid i lavest mulig dosis og tag aldrig mere end den anbefalede dosis. Mængden i en håndskøbspakke vil ofte være tilstrækkeligt til et helt sygdomsforløb.

• Ondt i halsen kan eventuelt forsøges lindret med sugetabletter eller bolsjer.

• Vi anbefaler ikke håndkøbsmedicin til tør hoste, da det som regel har meget begrænset virkning.

Hvornår smitter jeg ikke mere?

48 timer efter, at du ikke længere har symptomer, smitter du ikke længere. Du skal derfor blive hjemme indtil da. Bliv hellere hjemme en dag for meget end en dag for lidt.

Bliver jeg immun?

Da det er en ny virus, ved man det ikke endnu. Men meget tyder på, at der opbygges en vis immunitet, men hvor længe den evt. holder, ved man ikke endnu.

Skal jeg testes, når jeg har symptomer?

Hvis du har milde symptomer, skal du ikke testes for den ny coronavirus. Det har ingen betydning for behandlingen eller for, hvordan du skal opføre dig. Hvis du har symptomer, skal du blive hjemme indtil du er rask og symptomfri i 48 timer. Hvis du har alvorlige symptomer og det vurderes relevant på sygehuset, skal du testes.

Særligt om børn

Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn bliver sygt? Som udgangspunkt skal du følge de samme råd som for voksne. Det er dog vigtigt at give barnet den omsorg, som barnet har brug for, også fysisk med nærhed og kram

Hvornår skal jeg kontakte læge, når mit barn er sygt?

Forældre skal kontakte læge, hvis barnet får vejrtrækningsbesvær fx hurtig/overfladisk vejrtrækning, bliver sløvt, apatisk, slapt eller fraværende, får kølig, bleg eller blålig hud eller har påfaldende kolde hænder og fødder.

Hos et spædbarn skal forældre være særligt opmærksomme på synligt besvær med at trække vejret, hoste, hurtig eller udsættende vejrtrækning, påvirket almentilstand fx slaphed/træthed, irritabilitet, manglende suttelyst, tiltagende gylpetendens og tørre bleer, eller hvis temperaturen er mere end 37,5 eller under 36,0 målt i endetarmen.