Tilvalg af prevenar 13

Tillæg af PCV13 – vaccine mod pneumokokker

På grund af den begrænsede dækning af PCV13 vil kombineret vaccination med PCV13 kun være indiceret for et fåtal af personer.

For nogle risikogrupper anbefaler Statens Serum Institut fortsat pneumokokvaccination med PCV13 forud for PPV23 (den gratis vaccine)

Dette gælder for personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og skyldes, at virkningsmekanismen for PCV13 er anderledes end PPV23, hvor især personer med nedsat immunforsvar kan have svært ved at danne et lige så godt respons mod PPV23 som personer med normalt immunforsvar. Læs nedenfor om forskellene mellem de to vacciner.

Hos personer ≥65 år med forhøjet risiko grundet kronisk sygdom er det en lægelig vurdering, om der skal tilbydes PCV13. Hvis patienten har svær kronisk sygdom eller flere konkurrerende kroniske lidelser er risikoen for invasiv pneumokoksygdom ligeledes øget, og i de tilfælde kan det overvejes at tilbyde PCV13 også.

Såfremt det vælges at give PCV13, så er det for borgerens egen betaling.