Velkommen til Lægerne i Det Gule Hus ved speciallæge Nanna Hartmann

 

Vi holder vinterferie i uge 7 og klinikken er derfor også lukket for receptfornyelse og mailkorrespondence.

Ved akut opstået sygdom henviser vi efter aftale til

  • Bagsværd Lægehus på Tlf. 44 98 01 40

 

Vi deltager i videreuddannelsen af læger og der vil derfor være uddannelseslæger i klinikken af 6 måneders varighed og du er derfor ikke garanteret en tid hos Nanna.

 

Tidsbestilling sker via vores hjemmeside www.aftalebogen.dk , via app "Min læge"  eller ved telefonisk henvendelse i telefontiden på tlf. 44981014  - ved akutte problematikker skal I altid ringe til os.

Video konsultationer kan ligeledes bookes online - dog skal alt der skal "mærkes eller ses på" vurderes via fremmøde tid.

Vi opfordre jer til at downloaded app Min læge - det er også denne platform vi bruger til videokonsultationerne.

Der kan forekomme ventetid ved både fremmøde og ved video konsultation.

Du kan bestille tider både hos praktiserende læge Nanna Hartmann, Kbu læge Mikkel Grenå Frederiksen &  jordemoder Stine Skouboe.

 

Under menupunktet “Selvbetjening” kan du:

  • Forny recepter
  • Booke videokonsultation eller fremmøde tid. 
  • Skrive til Stine, Mikkel eller Nanna - aldrig om akutte ting.
  • Læse beskeder fra klinikken

Husk at henvendelser vedr. børn eller andre pårørende altid skal bookes i deres eget cpr. nr.

Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter.

Handicapforhold: Klinikken ligger på 1. sal og der er ikke elevator