Stærkt smertestillende-, sove & beroligende medicin samt ADHD medicin

 

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation.

Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD-, beroligende- og stærk smertestillende medicin over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af nedenstående præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken. Der vil vi lægge en plan for behandling og medicinudskrivelse og der aftales næste fremmødetid i klinikken.

Undtaget fra ovenstående, er kun patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller får medicin udleveret af hjemmeplejen.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i konsultationen.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

En gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen, hvor der lægges en fremadrettet plan – og hvis muligt – laves der en plan for nedtrapning/udtrapning.

 

– Morfin og morfinlignende midler.

  • Tramadol, Morfin, Contalgin, Oxynorm, Fentanyl, Temgesic, Norspan og Metadon.

– Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner.

  • Oxapax, Alprozolam, Diazepam, Lorazepam, Zolpidem og Zopiclone.

– Lægemidler med centralstimulerende virkning.

  • Concerta, Medikinet, Motiron, Ritalin

– Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale

 

” § 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”